top of page
DJI_0920_edited.jpg

Sjøtjenester

Kvitsøy Sjøtjenester tilbyr tjenester innen

 • Slep

 • Transport av varer / materiell og personell

 • Heising av utstyr / med kran og vinsj

 • Forskning

 • Lekter - utleie

 • Multistrålekartlegging

 • ROV - filming under vann

 • Strømmåling

 • Turbiditets overvåking (andre miljøparametere i sjø og ferskvann)

 • Slep og utlett av vannledninger - inspeksjon og pigg/rengjøring

 • Miljøovervåking i forbi. med tiltak i sjø

Sjøtjenester: Services
Sjøtjenester: Pro Gallery
bottom of page