top of page
DJI_0920_edited.jpg

Sjøtjenester

Kvitsøy Sjøtjenester tilbyr tjenester innen

Slep, Transport av varer / materiell og personell, Heising av utstyr / med kran og vinsj, Forskning, Lekter - utleie, Multistrålekartlegging, ROV - filming under vann, Strømmåling, Turbiditets overvåking (andre miljøparametere i sjø og ferskvann), Slep og utsett av vannledninger - inspeksjon og pigg/rengjøring, Miljøovervåking i forbi. med tiltak i sjø

 

bottom of page